Banner Club 2 Banner Club 1
Câu lạc bộ

Câu lạc bộ Đọc sách Kính Vạn Hoa là một chuơng trình xã hội do Công ty Kính Vạn Hoa thực hiện, dành cho những độc giả yêu thích đọc sách, nhưng vì các lý do khác nhau không thể mua nhiều sách để thỏa mãn nhu cầu của mình. Chương trình này được tổ […]

  Xem thêm

Để tham gia câu lạc bộ, bạn chỉ cần trở thành hội viên của tiệm sách (đăng ký miễn phí ngay tại tiệm sách) và mua thẻ đọc sách. Điều kiện mượn sách thay đổi tùy theo mỗi loại thẻ đọc sách.   Thẻ đọc sách 50.000 Với thẻ này, bạn được mượn tất cả […]

  Xem thêm

1. Với mỗi thẻ đọc sách, hội viên được mượn tối đa 2 quyển cùng lúc. 2. Hội viên không được giữ sách quá 21 ngày. Sau 21 ngày, nếu hội viên chưa trả sách, tiệm sách Kính Vạn Hoa sẽ gửi thư hoặc điện thoại nhắc nhở. Sau 3 lần nhắc nhở (mỗi tuần […]

  Xem thêm