Banner Club 2 Banner Club 1
Loại sách Văn học thiếu nhi
Tiệc ngủ / Jacqueline Wilson ( A166 )
Nhóc Nicolas phiền muộn / Jean Jacques Sempé - René Goscinny ( A163 )
Những cô gái nhỏ / Louisa May Alcott ( A165 )
Bí mật đảo Lincoln / Jules Verne ( A16 )
Chú bé thoát nạn đắm tàu / Jules Verne, Andre Laurie ( A23 )
Con chó hào hùng / Vũ Hạnh ( A25 )
Kira – Kira / Cynthia Kadohata ( A31 )
Mark Twain / K. O. Piar ( A40 )
Mio, con trai ta / Astrid Lindgren ( A44 )